Kurser

Barnets egendom - vem bestämmer om förvaltningen?

- gällande lagstiftning avseende förvaltning av barns egendom

6,5

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Barn kan få egendom på olika sätt, t.ex. genom arv, gåvor, skadestånd m m. Vem bestämmer över barnets egendom? Barnet självt? Föräldrarna eller annan ställföreträdare? Och när krävs överförmyndarens samtycke? Kursen ger vägledning i hur lagstiftningen fungerar och hur man med den som grund ser till barnets bästa.

Har man barn är det av vikt att veta hur man som föräldrar förvaltar barnets egendom. Det inte troligt att alla vet att samtliga föräldrar står under överförmyndarens tillsyn – oavsett hur stora tillgångar barnet har. På samma sätt är det uppenbart att andra som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med barnärenden i ekonomiska frågor inte alltid vet vad lagstiftningen säger. Vem bestämmer betr. förvaltningen av egendomen? Vilken roll har överförmyndaren? Ska barns pengar alltid spärras? Vad får barnet göra med sin egendom?
 Kursen  syftar till att klargöra vad som gäller förvaltningen av barns egendom och vem som ska/får göra vad.

Krävs förkunskaper?
Som deltagare på denna kurs bör du ha kunskap om familjerätt.

Nyttan med kursen

Efter avslutad kurs har du lärt dig mer om:
 • Gällande lagstiftning avseende förvaltning av barns egendom
 • Olika ställföreträdare
 • Överförmyndaren och dennes roll
 • Förstå och veta vad som gäller och vem som gör vad beträffande barns egendom

Kursen är till stor del baserad på Eva von Scheeles bok ”Barnets egendom - En vägledning om förvaltning av barns egendom” som 2024 kommit ut i andra upplagan.

Program

Kl. 08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

Kl. 09:00 - 10:15 Pass 1
Omyndighet och barns juridiska ställning
 • Historik om omyndighet
 • Innebörden av omyndighet
 • Barns rättsliga ställning i ekonomiska sammanhang

Kl. 10:15 - 10:30 Kaffepaus

Kl. 10:30 - 11:30 Pass 2
Ställföreträdare för barn
 • Vårdnadshavare och förmyndare
 • Legala förmyndare
 • Förordnade förmyndare

Kl. 12:00 - 13:00 Lunch

Kl. 12:30 - 14:30 Pass 3
Egendomen
 • Gåvor
 • Arv och testamente
 • Andra förvärv
 • Förvaltningen av egendomen

Kl. 14:30 - 14:45 Kaffepaus

Kl. 14:45 - 16:30 Pass 4
Överförmyndare, barns skulder, särskild förvaltning
 • Överförmyndarens uppdrag
 • Barns skulder
 • Särskild förvaltning

Kl. 16:30 Kursen avslutas

Målgrupp

Kommuner, myndigheter, banker, försäkringsbolag. Jurister/advokater som jobbar med försäkringsrätt, barnrätt, socialtjänst, överförmyndare, socialstyrelsen, socialdepartementet.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f