22 januari 2023

En ny form av juridisk utbildning

Dela på sociala medier

in
t
f

JUC:s specialistnätverk har varit mycket uppskattade bland jurister och advokater i Skandinavien i över 20 år. Jämfört med traditionella juridiska nätverk tillför specialistutbildningsnätverket en ny dimension av utbildning, där du som jurist fortfarande tjänar de poäng och timmar du behöver – men vad är ett specialistnätverk?

Ett nytt förhållningssätt till utbildning

Specialistnätverket hos JUC är ett unikt utbildningsformat som erbjuds som ett alternativ till de traditionella juridiska utbildningarna. När du deltar i nätverket kommer du att få ta del av ett inspirerande juridiskt forum med fokus på att diskutera och utforska dilemman relaterade till nya domstolsbeslut. Du kommer att ha möjlighet att dela expertkunskaper med specialister, baserat på de mest angelägna juridiska ämnena inom ett specifikt juridiskt praxisområde.

Det kallas för utbildningsnätverk eftersom ett nyckelelement är att deltagarna har ett uppriktigt intresse av att bygga eller utöka sitt professionella nätverk, samtidigt som de är på en lärande resa tillsammans. Nätverket tillhandahåller ett exklusivt forum där praktiserande jurister och företagsjurister möts och tillsammans utvecklar de en ännu djupare förståelse för sitt område av juridisk expertis.

Att lagen inte är statisk innebär att det är möjligt att utvecklas tillsammans under flera år. Medan du lär dig och håller dig uppdaterad om nya regler i sällskap med erfarna specialister så bygger du samtidigt värdefulla professionella relationer utanför din organisation.

Utvidga din expertiskunskap inom nätverket

Nätverket leds av nätverksledaren som är har en formell behörighet och expertis inom det juridiska praxisområdet. Även om nätverksledaren främjar diskussioner på en hög teoretisk och praktisk nivå så spelar deltagarna också en aktiv roll i nätverket när det gäller att dela med sig av sin kunskap. ”Varje deltagare i specialistnätverket har en stark och redan existerande grund av juridisk kunskap. Det har en positiv inverkan på lärandeupplevelsen när deltagarnas kunskaper inkluderas i diskussionerna. Detta skapar en mer dynamisk inlärningsupplevelse”, säger Lars Fogtmann, VD på JUC.

Specialistnätverkets dna

Nyckelegenskaper i nätverkets DNA är att deltagarna är specialister som har omfattande kunskap, erfarenhet och färdigheter inom området. Deltagarna är ambitiösa och proaktiva när det gäller att hålla sig uppdaterade om den ständigt föränderliga lagen. De är också motiverade att påverka de frågor som rör företag eller kunder och de inser värdet av ett professionellt nätverk.

Som ett resultat av de erfarenheter och expertis som finns i nätverket är det en fantastisk möjlighet för kandidater som kämpar för att hitta en juridisk utbildning som matchar deras kompetensnivå. "Nätverket erbjuds endast i fysiskt format, JUC erbjuder inte nätverket i ett online-format eftersom det betydande värdet i nätverket är omöjligt att replikera över en skärm", säger Lars Fogtmann.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎

Dela på sociala medier

in
t
f