22 januari 2023

En ny form av juridisk utbildning

Dela på sociala medier

in
t
f

JUC:s specialistnätverk har varit mycket uppskattade bland jurister och advokater i Skandinavien i över 20 år. Jämfört med traditionella juridiska nätverk tillför specialistutbildningsnätverket en ny dimension av utbildning, där du som jurist fortfarande tjänar de poäng och timmar du behöver – men vad är ett specialistnätverk?

Ett nytt förhållningssätt till utbildning

Specialistnätverket hos JUC är ett unikt utbildningsformat som erbjuds som ett alternativ till de traditionella juridiska utbildningarna. När du deltar i nätverket kommer du att få ta del av ett inspirerande juridiskt forum med fokus på att diskutera och utforska dilemman relaterade till nya domstolsbeslut. Du kommer att ha möjlighet att dela expertkunskaper med specialister, baserat på de mest angelägna juridiska ämnena inom ett specifikt juridiskt praxisområde.

Det kallas för utbildningsnätverk eftersom ett nyckelelement är att deltagarna har ett uppriktigt intresse av att bygga eller utöka sitt professionella nätverk, samtidigt som de är på en lärande resa tillsammans. Nätverket tillhandahåller ett exklusivt forum där praktiserande jurister och företagsjurister möts och tillsammans utvecklar de en ännu djupare förståelse för sitt område av juridisk expertis.

Att lagen inte är statisk innebär att det är möjligt att utvecklas tillsammans under flera år. Medan du lär dig och håller dig uppdaterad om nya regler i sällskap med erfarna specialister så bygger du samtidigt värdefulla professionella relationer utanför din organisation.

Utvidga din expertiskunskap inom nätverket

Nätverket leds av nätverksledaren som är har en formell behörighet och expertis inom det juridiska praxisområdet. Även om nätverksledaren främjar diskussioner på en hög teoretisk och praktisk nivå så spelar deltagarna också en aktiv roll i nätverket när det gäller att dela med sig av sin kunskap. ”Varje deltagare i specialistnätverket har en stark och redan existerande grund av juridisk kunskap. Det har en positiv inverkan på lärandeupplevelsen när deltagarnas kunskaper inkluderas i diskussionerna. Detta skapar en mer dynamisk inlärningsupplevelse”, säger Lars Fogtmann, VD på JUC.

Specialistnätverkets dna

Nyckelegenskaper i nätverkets DNA är att deltagarna är specialister som har omfattande kunskap, erfarenhet och färdigheter inom området. Deltagarna är ambitiösa och proaktiva när det gäller att hålla sig uppdaterade om den ständigt föränderliga lagen. De är också motiverade att påverka de frågor som rör företag eller kunder och de inser värdet av ett professionellt nätverk.

Som ett resultat av de erfarenheter och expertis som finns i nätverket är det en fantastisk möjlighet för kandidater som kämpar för att hitta en juridisk utbildning som matchar deras kompetensnivå. "Nätverket erbjuds endast i fysiskt format, JUC erbjuder inte nätverket i ett online-format eftersom det betydande värdet i nätverket är omöjligt att replikera över en skärm", säger Lars Fogtmann.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Dela på sociala medier

in
t
f