Undervisare

Tillbaka

Cristina Bergner

Advokat och partner, Advokatfirman Crista AB

Cristina Bergner, är advokat och partner vid Advokatfirman Crista AB. Cristina arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt. Hon har även en bakgrund som bolagsjurist samt från Skatteverket och anlitas därför ofta för rådgivning inom affärsrelaterad straffrätt. Cristina har medverkat i ett antal uppmärksammade mål rörande ekonomisk brottslighet såsom det sk Bombardiermålet, Teliamålet och andra stora rättegångar.