Teresia Mårdh

Teresia Mårdh

Teresia Mårdh, Partner på Advokatfirman Allié

Teresia har särskild erfarenhet av hyra, arrende och andra nyttjanderätter. Hon är även specialiserad på transaktionsjuridik, bolagsrätt och e-handelsrätt. Teresia är partner i Advokatfirman Allié och har tidigare varit hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå.  Dessutom har hon en tidigare karriär som jurist hos Svensk Handel och AstraZeneca. Notarietjänstgöring genomfördes hos Mölndals tingsrätt