Ulrik Hägge

Ulrik Hägge

Advokat och Delägare, Rosengrens Advokatbyrå

Ulrik Hägge är advokat och delägare vid Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg. Han är specialiserad på obeståndsjuridik och förordnas regelbundet till konkursförvaltare i stora och komplicerade ärenden i västra Sverige. Ulrik Hägge är även specialiserad på tvistelösning både som partombud och skiljeman. Härutöver har Ulrik Hägge skrivit ett flertal artiklar inom obeståndsrätten och han anlitas ofta som föreläsare.