HANNA LUNDQVIST

HANNA LUNDQVIST

Associate Advokatfirman Lindahl

Hanna Lundqvist är jurist vid Advokatfirman Lindahls Göteborgskontor. Hon är specialiserad inom upphandlingsrätt, offentlig rätt och tvistlösning. Hanna är ledamot av styrelsen för Upphandlingsrättsliga föreningen och medförfattare till Wolters Kluwers kommentarer till lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorn.

Hanna har även varit ansvarig för fördjupningskursen i offentlig upphandling på juristprogrammet på Göteborgs universitet.