CAROLINE SUNDBERG

CAROLINE SUNDBERG

Nätverksledare Caroline Sundberg, Advokat Advokatfirman Delphi

Caroline är advokat och specialiserad inom IT-rätt . Hon har i drygt 10 års tid biträtt klienter med bl.a. kommersiella avtal, immaterialrättsliga frågor med inriktning mot rättigheter och teknik, IT-projekt, molntjänstavtal och outsourcingavtal.  Hon arbetar även med legala frågor rörande integritetsskydd  och dataskydd (såsom PuL och Dataskyddsförordningen), Internet, e-handel och andra komplexa tjänster inom teknikområdet. Caroline har stor erfarenhet av att arbeta med såväl globala storföretag som ägarledda företag och ”start-ups” inom dessa områden av granskning av avtal i samband med företagsöverlåtelser med inriktning på IT-, telekom- och immaterialrättsliga frågor.”