STOJAN ARNERSTÅL

STOJAN ARNERSTÅL

Stojan Arnerstål, specialist på immaterialrätt, Advokatfirman Vinge samt Jur DR vid Uppsala Universitet

Stojan Arnerstål arbetar med avtalsrelaterad immaterialrätt på advokatfirman Vinge. Han arbetar främst med legal och strategisk rådgivning i ärenden som rör immaterialrätt och avtal, med särskilt fokus på företagstransaktioner (M&A), tekniköverföring, licensstrukturer samt samarbets‑ och utvecklingsavtal. Utöver sin erfarenhet av arbete på advokatbyrå har Stojan också en bakgrund som akademisk forskare. Stojan är jur. dr och docent i civilrätt samt var under flera år föreståndare för Institutet för Immaterial‑, Marknads‑ och Konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Utöver att publicera artiklar och böcker inom sina specialområden, undervisar han ofta i immaterialrätt vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund samt för praktiskt verksamma jurister.