Nina Allard

Nina Allard

Nina Allard, Bolagsjurist Wallenstam AB

På Wallenstam har hon bl.a. det övergripande ansvaret för koncernens alla nyttjanderättsliga frågor med särskilt fokus på kommersiell hyra och hon ansvarar även för att tillgodose koncernens interna utbildningsbehov inom området.