JON KIHLMAN

JON KIHLMAN

Advokat, Jur Dr  Jon Kihlman

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han driver egen advokatverksamhet i Stockholm och är specialiserad på kommersiell avtalsrätt i allmänhet och köprätt i synnerhet. Han kan inte heller hålla sig ifrån offentlig upphandling, inte minst eftersom sådan alltid syftar till att åstadkomma avtal.

Utöver sin doktorsavhandling, som behandlar felreglerna i köprätten, har Jon skrivit bl.a. CISG – En kommentar och varit medförfattare till Köplagen – En kommentar, båda i Karnovs Lexinoserie, samt skrivit åtskilliga artiklar om avtalsrättsliga frågor. Hans mallar för köpavtal och fullmakter m.m. ingår i Wolters Kluwers produkt Crito. Jon har under ca trettio år undervisat i kommersiell avtalsrätt, både vid högskolor och för företag och advokater. Han medverkar som expert i affärsjuridik i Blendow Lexnova Expertnyheter och föreläser i Wolters Kluwers e-utbildningsserie i Zeteo.