JOHAN ENGDAHL

JOHAN ENGDAHL

Advokat hos Advokatfirman Delphi och tidigare Senior Data Protection Compliance Officer på Volvo Car Group

 

Johan är en av de mest erfarna advokaterna inom dataskydd och har även specialistkompetens inom e-handel, konsumenträtt och immaterialrätt. Han har tidigare varit högst ansvarig för dataskyddsfrågor på Volvo Cars och lett deras arbete med implementering av GDPR inom koncernen. Johan har stor kunskap och erfarenhet vad gäller de praktiska och organisatoriska frågorna kring efterlevnad av GDPR och bistår idag många företag med dessa frågor.