Joel Pälvärinne

Joel Pälvärinne

Joel Pälvärinne, Advokat & Partner i Advokatfirman Victor

Joel har stor erfarenhet av att arbeta med förfrågningsunderlag, avtalsdokument och tvistefrågor inom entreprenad- och tekniska konsultupphandlingar. Standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09 reglerar i normalfallet upphandlingen och utförandet av dessa uppdrag.

 

Joel har även arbetat med avtalsdokument och kurser inom partnering (samverkan). 

Förutom det har han erfarenhet av allmän affärsjuridik, rådgivning i konsumententreprenader, fel i fastighet, plan- och bygglagstiftning samt fastighetsupplåtelser.