Ia Sveger

Ia Sveger

Ia Sveger, Partner på Sweger och Boström Advokatbyrå

Ia Sveger tog sin jur.kand-examen vid Stockholms universitet 1993 och har sedan 2003 arbetat som advokat på Sweger och Boström Advokatbyrå som är en ledande nischbyrå med inriktning på familjerätt.

Hon har en lång erfarenhet av att bistå privatpersoner med att omvandla familjerätt till praktisk och konkret rådgivning i alla typer av familjerättsliga frågeställningar.

Genom Svegers medlemskap i IAML (International Academy of Matrimonial Lawyers) som är en global allians av ledande familjerättsliga advokatbyråer, arbetar hon ofta med internationella ärenden med anknytning till Sverige. Den 4 juli 2012 registrerades även Sveger som advokat i advokatsamfundet i Paris och samma år öppnade Advokatfirman Sweger även en filialverksamhet i Paris.

Ia Sveger är ofta anlitad som föredragshållare på familjerättsliga kurser.