HENRIK BENGTSSON

HENRIK BENGTSSON

Henrik Bentgsson, Advokat & Partner, Advokatfirman Delphi

Advokat Henrik Bengtsson, partner vid Advokatfirman Delphi, är specialist på immaterialrätt, företagshemligheter, marknadsrätt och tvister inom dessa områden. Han har företrätt klienter i över hundra processer och skiljeförfaranden på immaterialrättsområdet, rörande företagshemligheter och otillbörlig marknadsföring. Henrik har publicerat ett stort antal artiklar inom sina specialområden och har skrivit boken ”Åtgärder vid immaterialrättsintrång” (Norstedts juridik).