Giorgio Leopardi

Giorgio Leopardi

Biträdande jurist, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat 

Giorgio Leopardi är verksam inom byråns fastighets- och processgrupper. Giorgio arbetar bland annat med kommersiella hyrestvister, i såväl domstol, hyresnämnd som skiljenämnd. Giorgio har tidigare arbetat på Svea hovrätts specialavdelning för hyresrätt.