Filippa Exelin

Filippa Exelin

Filippa Exelin, Associate, White & Case Advokat AB

Filippa Exelin är verksam vid White & Case LLP i Stockholm. Hon är specialiserad på kommersiell tvistlösning och företräder klienter i såväl domstolsprocesser som svenska och internationella skiljeförfaranden. Filippa Exelin är domarutbildad vid Svea hovrätt och har tidigare arbetet som domare i både tingsrätt och hovrätt. Hon har även varit gästlärare i bolagsrätt på juristprogrammen vid både Uppsala och Stockholms universitet.

Filippa Exelin har avlagt juris kandidatexamen vid Uppsala universitet och har även studerat vid University of Minnesota Law School i USA.