ELSA ARBRANDT

ELSA ARBRANDT

Senior Associate i Advokatfirman Cederquist KB

Elsa Arbrandt är specialist i Cederquists tvistlösningsgrupp. Hon är en resultatorienterad och analytisk jurist som har arbetat med kommersiella tvister och kommersiella avtal sedan 1999 och har därvid en omfattande erfarenhet av att vägleda svenska och internationella bolag i såväl nationella som internationella skiljeförfaranden och domstolsprocesser. Hon är även rådgivare till svenska och internationella bolag om bl.a. anti-korruptionsfrågor och överträdelser av internationell rätt samt konkurrensrätt och utför regelbundet interna utredningar av misstänkta oegentligheter för svenska börsnoterade företags räkning. Chambers Europe noterade om Elsa att hon “is widely renowned for her strength in competition issues and is praised by clients for her pragmatism and hands-on approach."