CRISTINA BERGNER

CRISTINA BERGNER

Cristina Bergner är advokat och delägare vid ASTRA ADVOKATER (Advokatfirman Nova t o m 31 oktober 2019). Cristina arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt. Hon har även en bakgrund som bolagsjurist samt från Skatteverket och anlitas därför ofta för rådgivning inom affärsrelaterad straffrätt. Cristina har medverkat i ett antal uppmärksammade mål rörande ekonomisk brottslighet såsom det sk Bombardiermålet, Teliamålet och andra stora rättegångar.