Behrang Eslami

Behrang Eslami

Advokat och managing partner, Hurtig & Partners

Efter två mellanlandningar på andra advokatbyråer tillträdde han under år 2019 som delägare 
på Advokaterna Hurtig & Partners kontor i Stockholm. Under åren har advokat Behrang Eslami 
agerat som försvarare och målsägandebiträde i flera medialt uppmärksammade brottmål.

Advokat Behrang Eslami åtar sig uppdrag som privat försvarare, offentlig försvarare, 
målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i hela Sverige. Han agerar även regelbundet 
som expertkommentator i radio och TV samt åtar sig uppdrag som föreläsare.