ANNA WERNERMAN

ANNA WERNERMAN

Anna Wernerman, Advokat vid Landahl Advokatbyrå

Anna arbetar främst med frågor avseende mark- och miljörätt, fastighetsrelaterad affärsjuridik, fastighetstransaktioner och tvistelösning. Hon har tidigare tjänstgjort vid Solna tingsrätt och Svea hovrätt. Anna har bred erfarenhet av att bistå klienter i avtalsförhandlingar och i frågor kopplade till kommersiella fastighetsbestånd.