ANNA FERNQVIST SVENSSON

ANNA FERNQVIST SVENSSON

Advokat och delägare på Hellström Advokatbyrå. 

Anna är specialiserad inom områdena EU/Konkurrensrätt, immaterialrätt och dataskydd. Anna har alltsedan personuppgiftslagen trädde ikraft i oktober 1998 arbetat med frågor inom området integritets- och dataskyddsfrågor. Klienter är både stora multinationella bolag och medelstora och mindre bolag i Sverige. Uppdragen innefattar bl.a. granskning och upprättande av avtal och andra handlingar såsom policies etc. samt förberedelser för att anpassa behandlingen av personuppgifter inför ikraftträdandet av den nya dataskyddsförordningen.

Anna är också en erfaren föreläsare. Hon undervisar även på Juristprogrammets specialkurs Praktisk Europaprocessrätt.

Hon är aktiv i ICC:s nationella kommittéer för Digital Ekonomi och Konkurrensrätt. Hon är medlem i Svenska Föreningen för IT & Juridik och Forum för dataskydd.

Anna är även författare till nyhetsbrev och artiklar inom sina specialistområden.