Kurser

Skatter och betalningssvårigheter

Åtgärder i en lågkonjunktur

6

lektioner

7995 SEK.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna en uppfattning om vad som kan göras planeringsmässigt sett, processuellt sett och förhandlingsmässigt sett beträffande betalningssvårigheter som beror på skatteproblem och som blir mer kännbara i den pågående lågkonjunkturen.

Om ett företag blir föremål för en skatteutredning och Skatteverket gör en skattehöjning, kan det leda till sanktionsavgifter och en obeståndssituation på grund av skattekravet och avgifterna. Även om det inte är en skatteutredning som orsakar problemen, kan betalningssvårigheter, t.ex. på grund av lågkonjunkturen, uppkomma beträffande skatter eller avgifter som ska redovisas, såsom inkomstskatt, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

Innehåll

• Vilka åtgärder kan företagaren vidta för att förebygga eller minska effekterna av betalningssvårigheter på grund av skattehöjning?
• Vilka processer bör drivas av företaget och företagaren avseende Skatteverkets krav?
• Vad bör företagaren tänka på för sin egen personliga del vid kontakter med Skatteverket, domstolar och andra berörda när denne argumenterar etc?
• Frågan hur man kan göra en prevision, för att över huvud taget minska risken för att drabbas av skatteproblem framgent.

Målgrupp

Små och medelstora företag, advokater, skatterådgivare och revisorer samt banker och kommunernas budget- och skuldrådgivare.


Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

I kursavgiften ingår boken VAT-Audit med LVT-flödesanalys, andra upplagan, av Björn Forssén. Boken utgör ett verktyg för att göra den analys som krävs för en prevision enligt sista avsnittet i kursen enligt ovan, så att kursdeltagaren får vägledning i att göra en analys av flödet av likvider (L), varor (V) och tjänster (T) i sitt företag, och kan dokumentera dessa flöden och därmed vara förberedd på frågor från exempelvis Skatteverket om hur rutinerna är organiserade i företaget i dessa hänseenden. Därigenom minskar, enligt föreläsaren, onödiga resonemang i en eventuell skatteprocess etc. angående om argument som läggs fram då av företagaren är så kallade efterhandskonstruktioner eller inte.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.