Kurser

Retoriska verktyg och argumentationstekniker för jurister

Få knivskarpa hjälpmedel för att hantera dina kommunikativa behov

6,5

timmar

6900 SEK.

Innehåll

Retorik för Jurister med Tor och Martin är en kurs i retorik som anpassats efter juristers arbetsuppgifter och behov. Genom kursen lär du dig tekniker som både gör dig knivskarp i din argumentation, och hjälper dig att känna dig trygg i ditt dagliga arbete.

Oavsett om du står i rättssalen eller arbetar bakom ett skrivbord så är retoriska verktyg ett stort hjälpmedel i det dagliga arbetet. Det är inte så konstigt – i en stor del av juristens arbete krävs förmågan att övertyga. För ytterst få kommer detta naturligt, utan de allra flesta måste öva sig och använda sig av rätt retoriska verktyg för att bemästra denna färdighet.

Kursen går igenom kommunikativa tekniker och hjälpmedel med utgångspunkt i juristers dagliga arbete och utmaningar, så som möten med klienter, förhandlingar och pläderingar inför rätten. Efter kursen kommer du vara bättre förberedd inför både muntliga argumentationer och skriftliga anföranden och texter som övertygar.

Kursen kombinerar teoretiska perspektiv hämtade från såväl klassisk som modern teori tillsammans med praktiska övningar.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Partesläran
 • Toposläran
 • Aristotelisk retorik
 • Övertygelseappeller
 • Speed Arguing
 • Den juridiska retorikens grunder
 • Historieberättande
 • Argumentationens beståndsdelar
 • Statusläran

Målgrupp

Kursen vänder sig till bland annat jurister, åklagare, försvarare, domare, verkligen alla som jobbar med juridik. Processande jurister, inte bara processande dock. Humanjurister.

Program

Kl. 09:00-10:15 
Den klassiska retoriken
 • Retorikens historia 
 • Gruppdiskussion: “Vilka situationer använder du retorik?” (breakoutrooms?) 
 • Relationen mellan juridik och retorik 
 • Argumentationens beståndsdelar 
 • Övertygelseappellerna
 
Kl. 10:15-10:30 Kaffepaus 

Kl. 10:30-12:00 

Den klassiska retorikens verktyg
 • Partesläran 
 • Toposläran 
 • Stilfigurer och troper  
 • Övning: talanalys 
 
Kl. 12:00-13:00 Lunch 
 
Kl. 13:00-14:30 
Den juridiska retoriken
 • Den juridiska retoriken som akademiskt fält 
 • Koherens  
 • Statusläran 
 • Övning: Vem vill veta vad? 
 
14:30-14:45 Kaffepaus
 
 
Kl. 14:45-16:30 
Den juridiska retorikens verktyg
 • Historieberättande 
 • Hagelbössor och kanonkulor 
 • Övning: En historia fem röster 
 • Sammanfattning av dagen 
 
Kl. 16:30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.