Kurser

Nyhetsdag rörande GDPR

Och annan lagstiftning om personlig integritet

6

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Dataskyddsreglerna i GDPR påverkar alla rättsområden eftersom personuppgifter finns i det mesta som görs. Regelverken är komplexa och krävande. Vid tillsyn kan stora sanktionsbelopp beslutas men det finns även risk att en verksamhet föreläggs radera personuppgifter eller avsluta en behandling.

Många organisationer är idag dåligt rustade för de krav som uppställs i GDPR. Rättsutvecklingen går dessutom snabbt med många domar och beslut som preciserar reglerna, ofta på ett sätt som kräver nya åtgärder. Till det kommer att Europeiska dataskyddsstyrelsen och tillsynsmyndigheter som Integritetsskyddsmyndigheten ständigt kommer med intressanta riktlinjer, vägledningar och beslut. Ytterligare en aspekt är att GDPR behöver interagera med annan EU-lagstiftning inom säkerhets- och digitaliseringsområdet vilket ytterligare komplicerar.

På kursen går vi igenom aktuella rättsfall från EU-domstolen och nationella domstolar. Finns viktiga pågående mål tar vi upp även dessa.  Vidare lyfts nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen och rättsliga ställningstaganden/vägledningar från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Även uppmärksammade beslut från IMY och andra tillsynsmyndigheter tas upp.  Rättskällorna både beskrivs och analyseras. Vi går även igenom ny lagstiftning som påverkar eller kompletterar GDPR.
 

Nyttan med kursen

Kursen kommer att fokusera på nyheter inom det ständigt föränderliga GDPR-området och ger på så sätt deltagarna en värdefull omvärldsanalys och möjlighet att ställa frågor eller komma med egna perspektiv på tillämpningen och hur svåra frågor kan hanteras. Vi kommer även beskriva den rättsliga bakgrunden till vissa av de komplexa rättsfall och svåra frågor vi går igenom för att göra dessa mer lättbegripliga. Även förslag på praktiska arbetsmetoder kopplade till genomgångna frågor kan komma att ges. Målsättningen är att kursen ska generera kunskaper och insikter av stor betydelse för både den som arbetar med GDPR-frågor inom organisationer och som rådgivare. Kursen passar bäst för den som jobbat en del med GDPR men kräver inte djupa förkunskaper.

 

På kursen får du…. 

  • En genomgång av viktiga rättsfall (främst från EU-domstolen och de högsta domstolsinstanserna men även andra domar/beslut kan förekomma)
  • En genomgång av viktig ny lagstiftning som påverkar tillämpningen av GDPR
  • En genomgång av intressanta riktlinjer, vägledningar och beslut från Europeiska dataskyddsstyrelsen och Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Analyser av rättskällor och vid behov en bakgrundsbeskrivning för att öka förståelsen.
  • Analyser av vad som kan komma under året (pågående domstolsfall och liknande)
  • Möjlighet att fråga och komma med egna perspektiv på analyserna, vilket kommer att fördjupa förståelsen för dem.

 

Målgrupp

Nyhetskurs för personer som på olika sätt arbetar med GDPR eller behöver ha förståelse för regelverket såsom advokater, jurister, dataskyddsombud, dataskyddsansvariga, compliance officers, internrevisorer, IT-säkerhetsspecialister samt upphandlare/inköpare.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Denna utbildning är godkänd av IAPP

Denna utbildning är godkänd av International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Det betyder att den lever upp till högsta kvalitetsnivå för efterutbildning inom dataskydd och personuppgifter.

Du kan upptjäna CPE points (continuing privacy education) genom att delta på JUC:s utbildningar.”

iapp logo

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.