Nätverk

Nätverk i Quality Management 4.0

Nyckeln till ett lyckat företag 

4

lektioner

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Att utvecklas och förbättra affärsprocesser har kommit att bli allt viktigare för företag som konkurrerar i vår globala värld. För att nå framgång gällande Quality Management krävs ett förändrat mindset och ett bredare perspektiv.

Den 4:e industrirevolutionen rullar på och drivs av den exponentiella utvecklingen av banbrytande teknik, och de förändringarna som sker på marknader och arbetsplatser på grund av demQuality Management innebär mer än bara metoder och tekniker för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgripande kvalitén på sina aktiviteter. Det handlar om ett holistiskt tillvägagångsätt där verksamhetens strategiska inriktning och kultur vävs in i ledningsverktyg och stöttar kombinationen av alla tre dimensioner för hållbar utveckling: ekonomi, miljö och samhälle.

Definitionen av Quality Management måste skifta fokus från kvalitetskontroll till kvalitetsutveckling och värdeskapande. Hur kan vi vara flexibla och agila i förhållande till hållbarhet och kvalitet?

Inom nätverket gäller principen att det som sägs i rummet stannar i rummet. Nätverksträffarna utgår från valda teman men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

Möte 1 
Huvudtema: Hållbarhet, affärsutveckling och kvalitet hör ihop. Mötets syfte är att utforska och vidga begreppen kring kvalitet, hållbarhet och affärsutveckling samt stärka vår förståelse för kopplingen mellan dessa. Vi kommer att arbeta i små och stora grupper samt pendla mellan att inspirera varandra och bli inspirerade. En viktig del av det första mötet är att vi bygger relationer och förtroende för varandra så att vi lär oss snabbare tillsammans.

Möte 2 
Huvudtema: Agil utveckling kan få det att fungera i praktiken. Mötets syfte är att utforska vad fungerande agilt arbete är. Vi kommer också utforska hur agilitet kan få hållbarhet, affärsutveckling och kvalitet att fungera tillsammans i praktiken. Vad gör agil utveckling värdefullt i dagens arbetsliv?

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.
 
Exempel på andra ämnen som kan diskuteras under mötena:
  • Modern kvalitetsledning handlar om verksamhetsutveckling
  • Ständiga förbättringar är kultur - inte verktyg
  • Kvalitet i förhållande till lönsamma affärer
  • Ledarskapsutveckling - ständiga förbättringar är kultur, inte verktyg
  • Framtida tekniska förändringar

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på en professionell nivå kan diskutera aktuella ämnen och frågeställningar inom Quality Management. Nätverket ger utrymme för deltagarna att utväxla erfarenheter, problemställningar och mer generellt skapa nya kontakter och etablera relationer mellan olika aktörer som dagligen arbetar inom området. Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 5 timmar per tillfälle.
 

Målgrupp

Deltagarna i nätverket är profiler som idag arbetar inom kvalitetsledning, eller strävar efter ansvar och uppgifter inom kvalitetsledning – både strategiskt och operativt. Dessa kan till exempel vara verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, affärsjurister, kvalitetschefer, quality managers, quality assurance manager, ekonomichefer, hållbarhetschefer eller andra som har erfarenhet alternativt ett intresse för att utvecklas inom området.
Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.
 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎

Dela på sociala medier

in
t
f