Nätverk

Nätverk i mobilitetens roll i framtidens städer

Innovativa transportmedel och effektiv stadsplanering i den gröna omställningen

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Innehåll

Vi står inför en stor omvandling av våra städer, där innovation inom transport och mobilitet är avgörande. För att forma hållbara städer för framtiden behöver vi inte bara sprida kunskap utan också fördjupa våra insikter. Vårt nätverk är skapat för att överbrygga klyftan och erbjuda en plattform där individer och organisationer kan utforska, lära och hålla sig uppdaterade om de senaste trenderna inom mobilitet. 


För att möta de komplexa utmaningarna i våra urbana landskap måste vi frigöra potentialen av samverkan. Genom att knyta samman individer och organisationer kan vi hitta de lösningar som våra städer behöver. Vi behöver övervinna klyftan mellan befintlig kunskap och alla de aktörer som krävs för att designa rättvisa och hållbara mobilitetssystem. Detta kräver en stark politisk förankring och samarbete mellan både offentliga och privata sektorer. 


Vårt nätverk blickar bortom dagens utmaningar och förbereder sig för framtidens krav. Hållbara städer kommer att behöva nya mobilitetslösningar; elektrifiering och innovation är avgörande för att möta både gamla och nya behov. Dålig planering av stadsmobilitet hotar inte bara miljön utan även social sammanhållning genom att skapa segregerade och ojämlika urbana strukturer. 


Genom att kombinera digitalisering och delningsekonomi med nya samarbetsformer, strävar vi efter att vara katalysatorer för ett mer inkluderande och hållbart urbant ekosystem. Vi vill skapa en symbios mellan mobilitetsleverantörer och samhället där varje lösning främjar tillgänglighet och välbefinnande i stadsmiljön. Nätverket samlar aktörer från olika sektorer – från e-mobilitet och stadsutveckling till politik och teknologi – för att skapa en dynamisk och tvärsektoriell dialog.

 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:


Stadsutveckling och Användning av Ytor 
 • 15-minuters staden: Hur vi kan skapa mer tillgängliga och behovsanpassade stadsmiljöer. 
 • Förändrade resvanor och beteenden: Anpassa städers utformning för att främja hållbara transportalternativ och nyttjandet av gemensamma ytor. 
 • Stärkt planering och innovation: Utforska nya tillvägagångssätt för att möta framtidens mobilitetsbehov och integrera dessa i den fysiska och digitala infrastrukturen. 
 
Mobilitetens Roll i den Gröna Omställningen 
 • Helhetsbegrepp kring mobilitet: Förstå samspelet mellan nya innovationer och befintliga system. 
 • Mikromobilitet som innovationsmotor: Analys av mikromobilitet, som elsparkcyklar, ger insikter som är viktiga för att utforma framtidens mobilitetsstrategier. 
 • Ansvarsfördelning och samarbeten: Kommuner och privata aktörer måste samverka för att reglera och hantera mobilitet effektivt. 

Gästföreläsare: Olof Johansson, innovationschef/programchef för digitaliserat transportsystem, Trafikverket.
 
Politiska aspekter av mobilitetsinnovation 
 • Påverkan på policy: Analysera hur mobilitetslösningar både kan forma och påverkas av politiska beslut och regelverk. 
 • Lobbying och lagstiftning: Utveckla strategier för att påverka politiska beslut och främja hållbara mobilitetslösningar genom aktivt påverkansarbete. 
 • Offentliga och privata partnerskap: Utforska hur samarbeten mellan offentliga och privata aktörer kan driva innovation och öka hållbarheten i stadsmiljöer. 

   

Gästföreläsare:  
Toni Orsulic, Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund. 
Annette Persson Carlson, andre vice ordförande, Moderata samlingspartiet, Borås Stad. 
 
Samverkan mellan Privata och Offentliga Sektorn 
 • Hållbar upphandling och reglering: Hur offentliga upphandlingar kan stödja hållbara lösningar och rollen av lagstiftning i regleringen av nya mobilitetstjänster. 
 • Partnerskap för hållbar utveckling: Hur privata och offentliga aktörer kan driva på innovation och hållbarhet i stadsmiljöer. 
 • Affärssystem och ekosystem för mobilitet: Skapa robusta affärssystem som stödjer hållbara transportlösningar och integrerar dessa i ett bredare mobilitetsekosystem. 

Gästföreläsare:
Sandro Wennberg, Nordic Public Affairs, Influera.

Dessa teman kommer att ligga i fokus för våra diskussioner, forskning och samarbetsprojekt inom nätverket för att bidra till en mer hållbar och effektiv framtida stadsutveckling.  
Vi uppmuntrar deltagarna att engagera sig aktivt och påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare, vilket skapar en levande och anpassningsbar plattform för alla inblandade. 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till en diversifierad grupp av relevanta aktörer inom hållbar mobilitet och stadsutveckling. Vi riktar oss bland annat till: 

 • Stadsutvecklare och stadsplanerare: Professionella som utformar och utvecklar framtidens stadsmiljöer. 
 • Mobilitetsexperter och chefer för e-mobilitet: Ledare som driver utvecklingen av elektriska och hållbara transportlösningar. 
 • Strategi- och utvecklingschefer: Personer som ansvarar för strategisk planering och innovation inom mobilitetsföretag och organisationer. 
 • Kommunikationschefer: Ansvariga för att sprida budskap och strategier kring hållbar mobilitet och stadsutveckling. 
 • Beslutsfattare inom transport- och energisektorn: Nyckelpersoner från företag som levererar lösningar för framtidens transporter och energi. 
 
Genom att samla dessa nyckelaktörer skapar vi en dynamisk plattform för samverkan och innovation, för att möta dagens och morgondagens utmaningar inom hållbar stadsutveckling. 

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket. 

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter