Nätverk

Nätverk i mobilitetens roll i framtidens hållbara städer

Innovativa transportmedel och effektiv stadsplanering i den gröna omställningen

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Vi befinner oss i en ny era inom mobilitet, där kunskap inte längre är en bristvara, men där vi behöver sprida denna kunskap och fördjupa våra insikter för att utveckla mobiliteten för framtidens städer. Detta nätverk är skapat för att brygga denna klyfta – att erbjuda en plattform där deltagarna kan utforska, lära och ständigt vara uppdaterade inom mobilitetssektorn.


Vi står inför en omvandling av våra urbana landskap, drivna av innovation inom transport och mobilitet. Det är dags att frigöra potentialen av samverkan – att knyta samman individer och organisationer för att tillsammans hitta de lösningar som våra städer behöver. För att nå dit måste vi överbrygga den nuvarande klyftan mellan befintlig kunskap och alla de aktörer som krävs för att utforma hållbara och rättvisa mobilitetssystem.


I vårt nätverk ser vi bortom dagens utmaningar och strävar efter att förutse och förbereda för morgondagens krav. Hållbara städer kommer att ställa nya krav på mobilitetslösningar; elektrifiering och innovativa svar på gamla och nya behov blir nödvändiga. En illa planerad stadsmobilitet riskerar inte bara vår miljö utan även vår sociala sammanhållning, genom att skapa en segregerad och ojämlik urban struktur.


Vi står redo att möta dessa utmaningar. Genom att förena digitalisering och delningsekonomi med nya samarbetsformer, vill vi vara katalysatorer för ett mer inkluderande och hållbart urbant ekosystem. Det handlar om att skapa en symbios mellan mobilitetsleverantörer och samhället, där varje lösning inte bara bidrar till tillgänglighet, men också till välmåendet av vår stadsmiljö.

 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Stadsutveckling och Användning av Ytor
 • 15-minuters staden: Hur vi kan skapa mer tillgängliga och behovsanpassade stadsmiljöer.
 • Förändrade resvanor och beteenden: Anpassa städers utformning för att främja hållbara transportalternativ och nyttjandet av gemensamma ytor.
 • Stärkt planering och innovation: Utforska nya tillvägagångssätt för att möta framtidens mobilitetsbehov och integrera dessa i den fysiska och digitala infrastrukturen.

Mobilitetens Roll i den Gröna Omställningen
 • Helhetsbegrepp kring mobilitet: Effektiv integration kräver förståelse för samspel mellan nya innovationer och befintliga system inom stadsplaneringen.
 • Mikromobilitet som innovationsmotor: Analys av mikromobilitet, som elsparkcyklar, ger insikter som är viktiga för att utforma framtidens mobilitetsstrategier.
 • Ansvarsfördelning och samarbeten: Kommuner och privata aktörer måste samverka för att reglera och effektivt hantera mobilitet, vilket skapar en samordnad styrning av mobilitetstjänster.

Data som Redskap för Mobilitetsinnovation
 • Datadelning och dess potential: Hur datadelning kan förbättra planering och möjliggöra nya mobilitetstjänster.
 • Överkomma hinder mellan innovation och kontroll: Balansera utvecklingen av nya fordonsslag med befintliga lagstiftningar och kontrollmekanismer.
 • Digital integration: Använda teknologi och digitalisering för att skapa smartare och mer responsiva transportsystem.

  

Samverkan mellan Privata och Offentliga Sektorn
 • Hållbar upphandling och reglering: Hur offentliga upphandlingar kan stödja hållbara lösningar och vilken roll lagstiftning spelar i regleringen av nya mobilitetstjänster.
 • Partnerskap för hållbar utveckling: Hur privata och offentliga aktörer tillsammans kan driva på innovation och hållbarhet inom stadsmiljöer.
 • Affärssystem och ekosystem för mobilitet: Skapa robusta affärssystem som stödjer hållbara transportlösningar och integrerar dessa i ett bredare mobilitetsekosystem.

Dessa teman kommer att ligga i fokus för våra diskussioner, forskning och samarbetsprojekt inom nätverket för att bidra till en mer hållbar och effektiv framtida stadsutveckling.

Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till en bred grupp av professionella och experter inom hållbar mobilitet och stadsutveckling. Bland målgruppen finns stadsutvecklare, stadsplanerare, fastighetsutvecklare, arkitekter, mobilitetsexperter inklusive chefer för e-mobilitet, samt strategi- och utvecklingschefer. Vi engagerar även kommunikationschefer, rådgivare, forskare och aktörer från transport- och energisektorn. 


Genom att samla dessa nyckelaktörer skapar vi en dynamisk plattform för samverkan och innovation, för att möta dagens och morgondagens utmaningar inom hållbar stadsutveckling.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f