Nätverk

Nätverk i Life Science

Koppla samman juridik och life science för framtidens hälsovård och innovation

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

I en värld av ständig innovation och komplexa utmaningar möter life science-branschen en rad juridiska och etiska frågor. Vi lyfter allt från EU:s nya läkemedelsstrategi och användningen av AI inom hälsa till samarbete mellan näringslivet och lärosäten samt hållbarhetsfrågor.


Nätverket utgör en dynamisk plattform där jurister, branschledare och andra experter inom området från näringsliv och lärosäten samlas för att dela sin kunskap och erfarenheter i skärningspunkten mellan juridik och Life science. 


Vår vision är att skapa en mötesplats för olika kompetenser och perspektiv, som gör det möjligt för yrkesverksamma inom Life science att hålla sig à jour med de senaste branschutvecklingarna och att navigera i komplexa legala landskap.


I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna.


Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

EU:s nya läkemedelsstrategi
EU:s förslag till ny läkemedelsstrategi sägs bl.a. syfta till att öka innovations-och konkurrenskraften inom EU och säkra patienters tillgång till innovativ medicin till rimliga priser. Läkemedelsbranschen är dock starkt kritisk till delar av förslaget och menar att EU:s konkurrenskraft i ställer kommer att försvagas. Vad innebär EU:s  nya läkemedelsstrategi egentligen och hur påverkas olika aktörer inom området?
 
Digital Hälsa och AI
Hur kommer användningen av artificiell intelligens (AI), maskininlärning och digitala lösningar att forma framtidens hälsovård, diagnostik och läkemedelsutveckling? Hur navigerar vi i det komplexa juridiska landskapet, inte minst med beaktande av dataskyddsförordningen (GDPR) och amerikanska Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)?
 
Forskningssamarbeten mellan näringslivet och lärosäten – talar vi samma språk?
Vilka juridiska aspekter påverkar villkoren för forskningssamverkan, och  förstår näringslivet och lärosätena verkligen de förutsättningar som finns för att ingå forskningssamarbeten med svenska lärosäten?
 
Hållbarhet och etik
Vi diskuterar de senaste förändringarna och utmaningarna inom hållbarhet och etiska överväganden, inklusive ansvarsfull forskning, hållbara produktionsmetoder, marknadsföring och interaktion med läkare och annan vårdpersonal.
 
Förslag på andra ämnen som kan komma att diskuteras: 
  • Strategiska och legala överväganden kring ett kliniskt program. Kliniska prövningar ur ett legalt perspektiv.
  • Compliance och riskhantering
  • Kommersiella frågor i samband med regulatoriska områden
  • MDR, IVDR och PRRC

Målgrupp

Nätverket är brett och riktar sig till advokater, juridiska rådgivare och juridiska experter som är specialiserade inom Life science-frågor, yrkesverksamma inom områden som läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik, forskning och utveckling, och andra områden inom Life science. Samt personer som arbetar inom näringslivet, myndigheter och andra organ som är ansvariga för inom compliance och regulatory affairs eller att övervaka och reglera Life science-industrin, men även personer som är engagerade i att starta och driva företag inom Life science-branschen och som är intresserade att diskutera aktuella juridiska frågor inom branschen.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.


Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.