Nätverk

Nätverk i Kommersiell Hyresrätt, Malmö

Vi diskuterar och fördjupar oss i kommersiella uthyrningsfrågor och marknadsutvecklingen

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Uthyrning av kommersiella fastigheter omfattar enorma fastighetsvärden, som konstant förnyas och omförhandlas. I och med den snabba marknadsutvecklingen, måste de kommersiella fastigheterna anpassas för att ständigt möta företagens- och konsumenternas behov.

 
Därmed förblir den kommersiella uthyrningsmarknaden en dynamisk och ständigt föränderlig marknad som kräver noggrann uppmärksamhet och expertis för att navigera framgångsrikt. Hyreslagens regelverk är komplext och innehåller både tvingande och dispositiva regler. Regelverket bygger på bestämmelser som i många fall är ålderstigna och tillkomna i en tid när förutsättningarna var helt annorlunda än vad de är idag.


I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur både ett praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:


Ingående av hyresavtal - vanliga fällor vid avtalstecknande och världslägets påverkan
 • Viktiga saker att tänka på vid ingående och (e-)signering av hyresavtal
 • Klassificering av avtal och tvingande bestämmelser
 • Särskilt om nyproducerade lokaler
 • Fällor vid ändrings- och tilläggsavtal
 • Nyheter inom hyresrätten

Påverkan på hyresobjektet under hyresförhållandet - underhåll, skador, ombyggnationer och hinder i nyttjanderätten
 • Underhåll, återställandeskyldighet och bevisningssvårigheter
 • Hinder som uppkommer på grund av tredje part (åtkomst till lokal m.m)
 • Hyresvärdens tillgång till hyresobjektet under hyrestiden
 • Nedsättning av hyra och andra påföljdere
 • Senaste praxis på området

Hyran - Skenande indexregleringar och energikris - marknadshyra och behovet av villkorsändring 
 • Vad är marknadshyra
 • Vad är skäliga villkor (senaste praxis på området)
 • Fast och rörlig hyra
 • Index
 • Jämkning av hyra
 • Tvistliga hyresfordringar

Hyresförhållandets avslutande - regler om direkt och indirekt besittningsskydd, formkrav m.m.
 • Att säga upp en hyresgäst - "Den svårtolkade uppsägningen" NJA 202 s. 388 och andra avgöranden
 • Förverkande
 • Det indirekta besittningsskyddet
 • Strategier och vanliga fällor vid tvister i hyresnämnden

Tillägg avseende samtliga möten: Vid samtliga möten kommer deltagarna få tillfälle att lyfta ämnen som man önskar diskutera på kommande möten. Deltagarna har således en unik möjlighet att påverka kommande mötens innehåll. Vid samtliga möte kommer Jan Malmqvist även att bidra med ett praktiskt perspektiv på de för dagen aktuella frågeställningarna. 

Kommande gästföreläsare: tisdag d. 19e september 
Fredrik Dackheden, Partner hos Catella Corporate Finance – hur ser marknadsläget ut inom fastighetsmarknaden, t.ex. i förhållande till inflationen? Generellt kring temperaturmätningen och utvecklingen inom transaktionsmarknaden idag och framöver. 


Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom fastighetsbranschen, såsom bolagsjurister, verksjurister, områdeschefer, fastighetschefer och förvaltningsansvariga inom fastighetsbolag samt VD:ar och andra som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade relativt de många förändringarna och den snabba utvecklingen inom det hyresrättsliga området.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.


Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎