Nätverk

Nätverk i Hållbar affärsutveckling

Utforska framtidens affärer – för hållbara, innovativa lösningar

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

ViIka företag kommer att leda vägen när vi rör oss mot målet om noll netto-utsläpp av växthusgaser och adopterar cirkulära affärsmodeller?


I takt med att samhällets hållbara utveckling accelererar öppnas nya vägar för företag att växa och skapa innovativa affärslösningar. Att ha en djupgående förståelse för de viktigaste trenderna inom olika sektorer, kunna navigera genom potentiella framtida scenarier och dra nytta av insikter från framgångsrika förebilder är nyckeln till framgång.

Detta nätverk syftar till att djupdyka i de möjligheter som uppkommer genom en hållbar utveckling och att främja en optimistisk inställning till dess potential. För att stödja deltagarnas praktiska arbete kommer mötena att lyfta vad som är best practice när det gäller hållbara strategier, cirkulära affärer och digitalisering, samt samarbeten i affärsekosystem för nya affärer som bidrar till en hållbar utveckling.


Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:


Bästa praxis för omvärldsanalys och scenarier inom hållbar utveckling
Att använda omvärldsanalys, konkurrensanalys, trendbeskrivningar och framtidsscenarier är centralt för att driva företag mot en hållbar utveckling. Metoder och källor som IEA och WEF, samt exempel från företag som SEB och WBSCD, belyser hur insikter kan omvandlas till praktisk handling.

Strategiutformning för att möta framtidens utmaningar
Att skapa strategier som balanserar kundbehov, företagsmål, osäkerhet och behovet av samarbete är avgörande för en hållbar utveckling. Genom att göra strategiska val och hantera avvägningar mellan olika mål, som hållbarhet kontra andra affärsmål, kan företag navigera framgångsrikt genom transformation.

Accelerera hållbarhetsmål genom innovation och samarbete
Innovation och samarbete längs värdekedja och mellan industrier är nyckeln till att snabba på företags hållbarhetsresa. Genom att dela kunskap, teknik och resurser kan företag övervinna gemensamma utmaningar och uppnå sina hållbarhetsmål snabbare.

Cirkulär ekonomi och framgångsrika affärsmodeller
Cirkulär ekonomi representerar en modell för hållbarhet som går utöver traditionella tillvägagångssätt. Företag som framgångsrikt har omställt sig till cirkulära affärsmodeller, inte bara i teorin utan i praktiken, visar vägen för andra. Dessa ledande exempel visar på verkliga fördelar och resultat av en cirkulär ekonomi.


Exempel på andra ämnen som kan diskuteras:

 • Införande av skuggpriser för miljöeffekter.
 • Användning av sustainable supply chain finance.
 • Fördelar med digitalisering och AI för hållbarhet.
 • Effektiviseringar och innovationer genom teknik.
 • Nya finansieringslösningar såsom lån och obligationer.
 • Krav och möjligheter från investerare inom hållbarhet.
 • Transparent och engagerande sätt att kommunicera hållbarhet.
 • Vikten av att undvika greenwashing.

Målgrupp

Målgruppen för detta nätverk består av ledare som är engagerade i att driva förändring, oavsett sektor eller bransch. Vi riktar oss till personer i ledande positioner såsom hållbarhetschefer och -direktörer med ett strategiskt fokus, chefer för strategi och utveckling, ansvariga för innovation, chefer inom M&A samt private equity, kommunikationschefer, de som arbetar med verksamhetsutveckling, styrelsemedlemmar m.fl.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. 


Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.