Nätverk

Nätverk i Ekonomisk familjerätt

Utmaningar, aktuella rättsfall samt frågeställningar inom förmögenhet- och arvsområdet.

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Inom den ekonomiska familjerätten dyker det hela tiden upp nya utmaningar och frågeställningar som är högst aktuella att sätta sig in i och analysera för den praktiska hanteringen. Frågor som uppkommer är bland annat hur man bäst tillämpar lagstiftningen och praxis i hanteringen av de ekonomiska aspekterna i samband med separation, dödsfall, beräkningar och hur man använder sig av delbeslut – framförallt i bodelningsammanhang.

I nätverket får Du möjlighet att hålla Dig uppdaterad inom den senaste utvecklingen och praxis i området. Vi djupdyker i ämnen som bland annat bodelning, arvskifte, bevisbördan inom området, förmögenhetsförvaltning, bedömning av ersättning för nyttjanderätt och dess praxis, enskild egendom och blandade tillgångar. Därtill kring den praktiska hanteringen av bodelning- och boutredningsförfaranden.

I nätverket får Du även tillgång till värdefulla insikter, tips och diskussioner inom de mest relevanta frågorna som familjerättsadvokater och juridiska rådgivare står inför idag samt hantering/användning av aktuella rättsfall såsom t.ex. ”Buffafallet”.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:


  • Bodelning/arvskifte och bevisbördan inom förmögenhetsområdet. 
  • Nyttjanderättsersättning bedömningar och praxis.
  • Bodelningsförrättare -praktisk handläggning. Enskild egendom/blandat fång/sammanblandning.
    Kvarsittanderätt och nyttjanderättsersättning m.m.
  • Boutredningsman -praktisk handläggning.
  • ÄB 3 kap 3 § och ÄB 7 kap 4 §- bedömningar och praxis.
  • Senaste rättsfallen inom familjerätten, Buffafallet.

 
Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till advokater, familjerättsjurister, chefer på familjerättsavdelningar, universitetslektorer, specialister och finansiella planerare inom förmögenheter och arv, domare inom ekonomisk familjerätt, senior account managers och andra yrkesverksamma med ansvar för områden som berör ekonomisk familjerätt.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.


Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎