Nätverk

Nätverk i Börsrätt och kapitalmarknadsfrågor

Från dialog om trender och investeringsstrategier till analyser av nya regler och lagstiftning

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Regleringen på kapitalmarknaden blir alltmer komplex, och de regler som styr hur vi kommunicerar och handlar på den finansiella marknaden förändras hastigt. Samtidigt ökar både reglerares och investerares krav på rapportering och transparens. I nätverket fokuserar vi på reglering av börs- och kapitalmarknader i bred bemärkelse samt diskuterar praktiska frågor och aktuella utmaningar.


I nätverket får du tillgång till ett konfidentiellt forum där du kan dela med dig av dina egna utmaningar med likasinnade, samt få nya kunskaper från specialister i en tvärvetenskaplig miljö.

Nätverket fokuserar också på börsrätt och kapitalmarknadsfrågor ur ett investerarperspektiv. På detta område finns det en komplexitet i de ofta tekniska reglerna kring börser, samt för finansiella, strategiska och juridiska frågor. 


Möte 1: tisdag 30 maj 2023
Huvudtema: 
Marknadsmissbruksförordningen (MAR).
Under senare tid har Finansinspektionen och domstolarna meddelat flera beslut och domar rörande marknadsmissbruksfrågor, exempelvis vad som menas med insiderinformation, skyldighet att upprätta insiderförteckningar, vilka som ska anses vara närstående till personer i ledande ställning (och därmed omfattas av anmälningsskyldighet vid handel med aktier i emittenten.

Möte 2: onsdag 23 augusti 2023
Huvudtema: Hållbarhetsredovisningen.

Hållbarhetsredovisningen är under snabb utveckling och flertalet nya regleringar och ramverk ställer krav på rapporteringen. EU-kommissionen antog i juni 2022 direktivet om förändrad hållbarhetsrapportering, CSRD, vilket för stora bolag träder i kraft år 2023. Där tillkom även EU:s förordning med mål att dirigera kapital mot en hållbar finansiering, samt SFDR som även den ställer ökade krav på rapporteringen. Vi kommer under seminariet fokusera på vad som är nytt inom området såsom CSRD, SFDR och andra relevanta ramverk.

Möte 3: tisdag 7 november 2023
Huvudtema: Bestäms i samråd med deltagarna
 
Möte 4: torsdag 8 februari 2024
Huvudtema: Årsstämmorna under våren 2024
Under seminariet kommer vi att fokusera på aktuella frågor inför årsstämmorna under våren 2024.
Frågor som kommer att behandlas på seminariet är exempelvis möjligheten att hålla och praktiskt genomföra digitala stämmor och/eller hybridstämmor, ansvarsfrihets för styrelsens ledamöter, klander av stämmobeslut och andra vanliga praktiska frågor i samband med bolagsstämma.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

  • Riktade kontantemissioner av aktier

  • Shareholder targeting 
  • Share buybacks and redemption
  • Ledningens ansvarsskyldighet
  • Aktivistiska aktieägare
  • ESG
  • Hantering av incitament i företagen

Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till jurister, chefer, Investor relations, bolagsjurister, aktiemäklare, investmentbanker och andra yrkesverksamma från finansinstitut och värdepappersföretag som är intresserade av börs- och kapitalmarknadslagstiftning samt nya regelverk inom hållbarhet.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.


Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎