Nätverk

Nätverk för General Counsels

Vi fördjupar oss i och diskuterar frågor som uppstår i rollen som General Counsel.

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Nätverket syftar till att du som General Counsel ska få möjlighet att tillsammans med andra i samma roll diskutera aktuella frågor och utmaningar i din dagliga verksamhet och att få inspiration och kunskap som gör att du utvecklar dig själv och din funktion.

 


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Tillfälle 1 - Rollen som General Counsel
Rollen som General Counsel är inte generisk, uppdraget är individuellt samtidigt som det finns en stark traditionell uppfattning om vad den innebär gällande ansvar. Vi samtalar och delar erfarenheter om rollen som ansvarig för stora och små juristavdelningar. Vilka likheter och olikheter har vi inom nätverksgruppen?
 
Vi delar vår syn på framgångsfaktorer och utmaningar och diskuterar t.ex. hur vi som bolagsjurister skapar mervärde i organisationen och vår relation till ledning och styrelse, medarbetare och övriga resurser.

Tillfälle 2 - Krishantering
Vad är en kris, vad ska man tänka på i krishanteringsprocessen och viken roll kan chefsjuristen ha. Vilket är krisledningens uppdrag och vilka är fallgroparna och de viktigaste beståndsdelarna.

Vi delar erfarenheter och får exempel från bl. a IT attacken på Coop, med frågor kopplade till cybersäkerhet, och handelssanktioner mot Nynas.
Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.

 
Tillfälle 3 - Legal Tech - Hjälper eller stjälper 
Vad menas med "Legal Tech" och vilka smarta verktyg finns det för juristfunktioner?

Den tekniska utvecklingen, särskilt den digitala, märks även för bolagsjurister. Näst intill dagligen återfinns erbjudanden om system och program som på digital väg ska kunna effektivisera bolagsjuristens arbetsdag. Samtidigt är det nödvändigt att nyttja de moderna hjälpmedel som finns för planering och effektivisering av arbetet samt samordning med övriga verksamhets delar. Vilken betydelse kommer AI ha för bolagsjurister?

Vi får en inblick i vad som finns på marknaden och gruppen delar med sig av vad vi använder i våra respektive bolag.

 
Tillfälle 4 Valbart – Nätverksgruppen väljer själva ämnen
 
Exempelvis - Att leda jurister 
Juristen har stor integritet och behov av självbestämmande samtidigt som juristen trivs och utvecklas bäst i grupp. Att leda jurister – ställer det särskilda krav på ledarskapet?
Vi samtalar om våra erfarenheter av att vara chef för jurister.

Exempelvis - Att ansvara för implementering av nya regelverk
Normeringstakten har aldrig varit så hög som den är nu. De nya regelverken har ofta även en ingripande effekt i verksamheten och kan inte lösas genom en särskild organisatorisk enhet. Implementeringsarbetet har därmed kommit att bli särskilt betydelsefullt för att fullgöra uppgiften som General Counsel på ett bra sätt. Exempel på områden som har krävt eller kommer att kräva omfattande implementeringsprojekt är GDPR och ESG.

Vilka är erfarenheterna av implementering av nya regelverk? Nätverksledarna delar med sig av sina erfarenheter av implementeringsarbete och sedan diskuterar vi om vilka framgångsfaktorer och utmaningar som gruppdeltagarna har erfarenhet av.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är Group General Counsel, General Counsel och Chefsjurist.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.


Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎