Kurser

GDPR 2 - Fördjupning

 Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

6,5

timmar

9900 SEK.

Innehåll

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Under kursen diskuteras hur detta arbete rent praktiskt kan organiseras och bedrivas. Hur får man genomslag för dataskyddsarbetet i praktiken? Hur genomförs en konsekvensbedömning avseende dataskydd? Hur bör personuppgiftsincidenter hanteras?

Kursen ger också en fördjupning i centrala tillämpningsfrågor. Personuppgiftsansvaret analyseras i ljuset av den senaste rättspraxisen från EU-domstolen. Dessutom diskuteras metod och tolkningsfrågor vid tillämpning av behandlingsreglerna. Hur kommer man t.ex. fram till om en behandling är ”nödvändig” enligt förordningen? Ett pass behandlar också förutsättningarna för överföring till tredjeland efter EU-domstolens dom i Schrems II-målet och det nya adekvansbeslutet avseende USA.

Utbildningen bedrivs i dialogform. Båda kursledarna deltar under hela dagen och det finns tillfälle för deltagarna att ställa frågor och att bidra med egna erfarenheter
Kursen behandlar frågor som är relevanta både i den privata och den offentliga sektorn.

Kursen behandlar bland annat:

 • Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete
 • Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden
 • Dataskyddsombudet
 • Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten?
 • Hur bör kraven på incidentrapportering och konsekvensbedömning avseende dataskydd uppfyllas?
 • Överföring till tredjeland - praktiska övervägande efter Schrems II-domen och det nya adekvansbeslutet avseende USA

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som redan har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som vill få vägledning i det praktiska dataskyddsarbetet.

Program

Från 08:30 Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm. 
 
Från 08.55 Insläpp för deltagare på distans.


09:00 - 09:15 Introduktion 

09:15 - 10:15 Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete 
 • Vad kräver GDPR? 
 • Framgångsfaktorer 
 • Relation till ”verksamheten” 
 • Organisation 
 • Styrdokument 
 
10:15 – 10:30 Kaffepaus 

10.30 - 11:30 Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden 
 • Personuppgiftsansvaret – närmare om bedömningen 
 • Biträde eller ansvarig? 
 • Gemensamt ansvar – något nytt? 
 • Personuppgiftsansvarets innebörd i vissa situationer 
 • Biträdesrollen enligt artikel 28 GDPR 

11:30 – 12:30 Lunchpaus 

12:30 – 13.15 Dataskyddsombudet 
 • Hur ska rollen förstås? 
 • Uppgifter och kvalifikationer 
 • När krävs ett dataskyddsombud? 
 • Förhållandet till operativ verksamhet 
 • Externt eller internt? 
 • Framgångsfaktorer 
 
13:15 - 14:15 Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten enligt GDPR? 
 • Vad menas med ”nödvändig för att …”? 
 • Praktiska tillvägagångssätt för att påverka tillåtligheten av behandlingen 
 • Dataskyddets rättskällor och metod EU-domstolens sätt att resonera 

14:15 - 14:30 Kaffepaus 
 
14:30 - 15:30 Konsekvensbedömning och incidentrapportering i praktiken
 
 • Före, under och efter en personuppgiftsincident 
 • Hur bör man tänka kring konsekvensbedömningar? 
 • Praktiska tips och överväganden 
 
15:30 - 16:15 Överföring till tredjeland: Vad gäller och hur bör man tänka? 
 • Vad är en överföring till tredje land? 
 • Går det att använda standardavtalsklausulerna och Privacy Shield? 
 • Nya fall i EU-domstolen 
 • Praktiska och strategiska överväganden 
 
16:15 - 16:30 Övriga frågor 

16:30 Kursen avslutas
 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.