Kurser

GDPR 1 - rättslig reglering och praktisk tillämpning

Få en genomgång av de centrala bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning

6,5

timmar

9900 SEK.

Den rättsliga regleringen av hur personuppgifter får behandlas – dataskyddslagstiftningen – blir alltmer betydelsefull. Samtidigt är EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella kompletterande regleringen inte helt lättillgänglig.

Kursen ger en introduktion till dataskyddslagstiftningens grunder och en genomgång av dataskyddsförordningens centrala bestämmelser. Dessutom diskuteras hur de olika reglerna kan tillämpas i praktiken.

Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp. I detta sammanhang finns tillfälle att ställa frågor.

Kursen avslutas med en praktisk checklista för dataskyddsarbetet.

Kursen behandlar:
 • Dataskyddets grunder: Begrepp, grundläggande regler och rättskällor.
 • Översikt över olika dataskyddsregler.
 • Dataskyddsförordningens centrala bestämmelser.
 • När är förordningen tillämplig? Vad är en personuppgift?
 • När är behandlingen av personuppgifter tillåten?
 • Särskilda regler om känsliga personuppgifter och lagöverträdelser.
 • Nya rättigheter enligt förordningen: Rätten till radering, dataportabilitet m.m.
 • Krav på dataskyddsombud, incidentrapportering, konsekvensbedömning avseende dataskydd, förteckning över behandling m.m.
 • Praktisk tillämpning i privat respektive offentlig sektor. Möjlighet att ställa frågor.
 • Förhållandettill offentlighetsprincipen och yttrandefriheten.
 • Behandling för marknadsföringsändamål.
 • Överföring av personuppgifter till tredje land.
 • Nationell kompletterande reglering, t.ex. dataskyddslagen och kamerabevakningslagen.
 • Sanktioner vid överträdelser.
 • Checklista för det praktiska dataskyddsarbetet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, compliance officers samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor.

Program

Från 08:30 Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm. 
 
Från 08.55 Insläpp för deltagare på distans. 
 
09:00-10:15 Kursen startar 
Dataskyddets grunder, begrepp, grundläggande regler och rättskällor. 
 
10:15–10.30 Kaffepaus 
 
10:30–11.30 Genomgång av dataskyddsförordningen 1 
 
11.30-12.30 Lunchpaus 
 
12.30-13.40 Genomgång av dataskyddsförordningen 2 
 
13.40-13.55 Kaffepaus 
 
13:55–15.15 Genomgång av dataskyddsförordningen 3 
Kamerabevakningingslagen 
 
15:20-16:05 
SPÅR 1
 - Offentlig sektor – frågor och diskussion 
SPÅR 2 
- Privat sektor – frågor och diskussion 
 
16:05-16:30 Praktisk checklista och frågor 
 
16:30 Kursen avslutas
 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.