Kurser

Ensamkommande barns rätt

Få en djupare insikt om de olika aktörernas uppdrag

6

lektioner

4995 SEK.

Innehåll

Kursen kommer att inrikta sig på de rättigheter som ett ensamkommande barn har när det kommer till Sverige. Runt barnen finns flera myndigheter, t.ex. Migrationsverket, socialtjänsten, överförmyndare m fl. liksom de gode män som företräder barnen. Under kursen kommer dessa olika aktörer att presenteras liksom förtydliganden av deras olika roller.

Nyttan med kursen

För de som på olika sätt kommer i kontakt med ensamkommande barn kommer gällande lagstiftning att gås igenom för de olika aktörerna kring barnen. Här pekas på nyttan av att veta vad de olika myndigheterna och organisationerna har för roller och vad som kan krävas av dem i sina uppdrag med barnen.

På kursen får du….

• Kunskap om gällande lagstiftning och vad som ev. är på gång
• Djupare insikt om de olika aktörernas uppdrag
• En förståelse för barnets situation som ensamkommande
• Till vilken myndighet/organisation du ska vända dig till vid olika tilfällen

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater/jurister som har uppdrag som offentliga biträden, gode män, överförmyndare, handläggare inom socialtjänsten, tjänstemän i nom Migrationsverket samt frivilligorganisationer som Rädda Barnen och Röda Korset

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.