Kurser

Den nya AI-förordningen

Hur ska organisationer förbereda sig?

3

lektioner

4995 SEK.

Innehåll

Hur ska organisationer förbereda sig inför den nya AI förordningen föreslagen av EU-kommissionen?

Detta är en kurs för organisationer som använder eller planerar att använda någon form av AI i sina system. Hur kan vi tolka den nya AI förordningen om harmoniserade regler om artificiell intelligens? Både offentliga myndigheter och företag har att följa dessa nya regler om de antas.

Vi går igenom konceptet AI och den rättsliga reglering som föreslås i AI-förordningen samt andra relevanta regleringar såsom GDPR samt immaterialrätt. Vad kan hända om reglerna inte följs?

•Beskrivning av begreppet AI och nyheter inom AI-området.
•Status och beskrivning av den nya AI-förordningen, status och genomgång
•Immaterialrätten och AI
•Dataskydd och AI
Kursen hanterar inte djupgående frågor om de tekniska aspekterna om att utveckla algoritmer och AI.

Nyttan med kursen

På kursen får du:
•Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du står inför med användning av AI.
•Status och genomgång av förslaget på AI förordningen.
•En praktisk check-lista på hur du kan organisera AI-arbetet på organisationen.
•En förståelse för de kommande rättsliga kraven.

Målgrupp

Målgruppen är:

•VD och CEO för organisationer som arbetar med att utveckla digitala verktyg med någon form av avancerade algoritmer/AI såsom AI förordningen definierar AI;
•Representanter för företag och myndigheter som är ansvariga för anställda eller konsulter som ska utveckla AI;
•Advokater och jurister som ska ge rådgivning inom den digitala juridiken och AI;
•Dataskyddsombud som måste ge vägledning om GDPR och AI;
•Representanter för organisationer som behöver en fördjupad kunskap om den rättsliga regleringen.


Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.