Kurser

Betaltjänster och fintech

Nyheter och centrala tillämpningsfrågor

3

timmar

4995 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Nyttan med kursen

Under kursen får deltagarna kunskap om de mest centrala regelverken och de olika typer av aktörer som verkar på betaltjänstmarknaden. Vidare diskuteras även de mer komplexa frågeställningarna som betaltjänstleverantörer ställs inför i sin dagliga verksamhet.


På kursen får du:

 • Kunskap i de tillämpliga regelverken på internationell och nationell nivå samt genomgång av centrala definitioner
 • Kunskap om vilka aktörerna är som verkar på betalmarknaden och gränsdragningen mellan de olika tillstånden
 • Djupare insikt i gränsdragningen mellan olika regelverk
 • Kunskap om vad stark kundautentisering (SCA) innebär i praktiken
 • Djupare insikt i vad kraven kring marknadsföring av olika betalalternativ online innebär
 • Kunskap om de senaste trenderna.

Innehåll


 • Regelverket för betaltjänster
 • Aktörer på betaltjänstmarknaden
 • Gränsdragningen mellan olika centrala regelverk
 • Stark kundautentisering
 • Marknadsföring av betaltjänster 
 • Trender och övriga nyheter


Bakgrund

Sedan införandet av det andra betaltjänstdirektivet (”PDS2”) har spelplanen både ändrats och breddats. De legala förutsättningarna som en betaltjänstleverantör idag har att förhålla sig till har stöpts om från grunden i och med introduceringen av det som refereras till som open banking och fintech. Detta medför idag allt som oftast komplexa gränsdragningar för verksamhetsutövare som dagligen ställs inför omfattade analyser av de betaltjänster och kreditlösningar som lanseras på marknaden.


Målgrupp

Personer som på olika sätt arbetar med frågeställningar rörande FinTech inom områdena betaltjänster och kreditgivning eller som annars behöver ha förståelse för regelverket, såsom styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i betaltjänstleverantörer, advokater, jurister, compliance officers, risk managers och internrevisorer.


Undervisningsform

 • Föreläsningar
 • Genomgång av nyheter och kommande ändringar i regelverket
 • Genomgång av praktiska tillämpningsfrågor
 • Problemorienterad analys

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f