Kurser

Betaltjänster och fintech

Nyheter och centrala tillämpningsfrågor

3

lektioner

4995 SEK.

Bakgrund

Sedan införandet av det andra betaltjänstdirektivet (”PDS2”) har spelplanen både ändrats och breddats. De legala förutsättningarna som en betaltjänstleverantör idag har att förhålla sig till har stöpts om från grunden i och med introduceringen av det som refereras till som open banking och fintech. Detta medför idag allt som oftast komplexa gränsdragningar för verksamhetsutövare som dagligen ställs inför omfattade analyser av de betaltjänster och kreditlösningar som lanseras på marknaden.

Innehåll

 • Regelverket för betaltjänster
 • Aktörer på betaltjänstmarknaden
 • Gränsdragningen mellan olika centrala regelverk
 • Stark kundautentisering
 • Marknadsföring av betaltjänster 
 • Trender och övriga nyheter


Nyttan med kursen

Under kursen får deltagarna kunskap om de mest centrala regelverken och de olika typer av aktörer som verkar på betaltjänstmarknaden. Vidare diskuteras även de mer komplexa frågeställningarna som betaltjänstleverantörer ställs inför i sin dagliga verksamhet.


På kursen får du:

 • Kunskap i de tillämpliga regelverken på internationell och nationell nivå samt genomgång av centrala definitioner
 • Kunskap om vilka aktörerna är som verkar på betalmarknaden och gränsdragningen mellan de olika tillstånden
 • Djupare insikt i gränsdragningen mellan olika regelverk,
 • Kunskap om vad stark kundautentisering (SCA) innebär i praktiken
 • Djupare insikt i vad kraven kring marknadsföring av olika betalalternativ online innebär
 • Kunskap om de senaste trenderna

Målgrupp

Personer som på olika sätt arbetar med frågeställningar rörande FinTech inom områdena betaltjänster och kreditgivning eller som annars behöver ha förståelse för regelverket, såsom styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i betaltjänstleverantörer, advokater, jurister, compliance officers, risk managers och internrevisorer.


Undervisningsform

 • Föreläsningar
 • Genomgång av nyheter och kommande ändringar i regelverket
 • Genomgång av praktiska tillämpningsfrågor
 • Problemorienterad analys


Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.