Kurser

Arbetsrätt i praktiken

Grundläggande arbetsrättsliga frågor i den dagliga verksamheten 

Innehåll

Under två hela kursdagar får du en grundlig introduktion till den arbetsrättsliga lagstiftningen och vad som gäller inför, under och i samband med avslut av anställningen. Anställningsförhållandets olika faser har olika utmaningar och regler som en arbetsrättsjurist måste vara väl förtrogen med. Kursen fokuserar på hur du mot bakgrund av de juridiska regelverken ska hantera dessa arbetsrättsliga frågor i praktiken.

 

Följande ämnen ingår i kursen:

 

Dag 1

 

 • Introduktion till arbetsrätten
 • Arbetsrättsliga frågor i samband med rekrytering
 • Ingående av anställningsavtal och grundläggande krav i anställningen
 • Lojalitetsplikt under anställningen
 • Semester och andra ledigheter
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • Fackliga förhandlingar

 

Dag 2

 

 • Att hantera problem i anställningsförhållandet
 • Särskilt om bristande prestationer
 • Hur kan arbetsgivaren genomföra förändringar i anställningsvillkoren?
 • Uppsägningar av personliga skäl och pga arbetsbrist
 • Att träffa överenskommelser i samband med avslut av anställningen
 • Vilka möjligheter har arbetsgivaren att skydda sin verksamhet mot f.d. anställda?
 • Företagshemligheter och ”know-how”
 • Konkurrensklausuler, värvningsförbud m.m.
 • Arbetsrättsliga tvister

 

Nyttan med kursen

Efter genomförd kurs är målet att du ska ha fått en grundlig genomgång av den arbetsrättsliga lagstiftningen och kunna hantera arbetsrättsliga frågeställningar i praktiken.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor – exempelvis  advokater och biträdande jurister, förhandlare och jurister på arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer samt arbetsrättsjurister i privat sektor.

lektioner

18500 DKK.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.