Kurser

Arbetsrätt i praktiken

Grundläggande arbetsrättsliga frågor i den dagliga verksamheten 

Innehåll

Under två hela kursdagar får du en grundlig introduktion till den arbetsrättsliga lagstiftningen och vad som gäller inför, under och i samband med avslut av anställningen. Anställningsförhållandets olika faser har olika utmaningar och regler som en arbetsrättsjurist måste vara väl förtrogen med. Kursen fokuserar på hur du mot bakgrund av de juridiska regelverken ska hantera dessa arbetsrättsliga frågor i praktiken.

 

Följande ämnen ingår i kursen:

 

Dag 1

 

 • Introduktion till arbetsrätten
 • Arbetsrättsliga frågor i samband med rekrytering
 • Ingående av anställningsavtal och grundläggande krav i anställningen
 • Lojalitetsplikt under anställningen
 • Semester och andra ledigheter
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • Fackliga förhandlingar

 

Dag 2

 

 • Att hantera problem i anställningsförhållandet
 • Särskilt om bristande prestationer
 • Hur kan arbetsgivaren genomföra förändringar i anställningsvillkoren?
 • Uppsägningar av personliga skäl och pga arbetsbrist
 • Att träffa överenskommelser i samband med avslut av anställningen
 • Vilka möjligheter har arbetsgivaren att skydda sin verksamhet mot f.d. anställda?
 • Företagshemligheter och ”know-how”
 • Konkurrensklausuler, värvningsförbud m.m.
 • Arbetsrättsliga tvister

 

Nyttan med kursen

Efter genomförd kurs är målet att du ska ha fått en grundlig genomgång av den arbetsrättsliga lagstiftningen och kunna hantera arbetsrättsliga frågeställningar i praktiken.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor – exempelvis  advokater och biträdande jurister, förhandlare och jurister på arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer samt arbetsrättsjurister i privat sektor.

timmar

18500 DKK.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.