Video - Lär känna JUC's nätverk och kurser

JUC är Sveriges ledande arrangör av juridiska och affärsorienterade nätverk och kurser!

Advokater, jurister, ledare och specialister från hela det svenska näringslivet håller sig uppdaterade genom relevanta kurser och nätverk hos JUC. 

Lär känna JUC i denna video och upptäck den unika möjligheten för professionell sparring och erfarenhetsutveckling som JUC’s nätverksmedlemmar och kursdeltagare får.

Få en översikt över alla JUC’s nätverk här.

Få en översikt över alla JUC’s kurser här.

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s fortbildning?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk och deras erfarenheter av våra kurser.