VENUES

JUCs nätverksmöten genomförs i centralt belägna och exklusiva lokaler.

Grand Hôtel
Södra Blasieholmshamnen 8
Box 164 24
103 27 Stockholm