Mikromobilitet i dag och i framtiden

23.05.2022
Mikromobilitet avser en rad små, lätta fordon som vanligtvis framförs under 25 km/h och som körs av användaren. Mikromobilitet kan drivas helt av mänskor och inkluderar exempelvis cykel och elsparkcykel.

2021 var året då mikromobilitet som ett koncept, en lösning och ett sätt att leva verkligen började slå igenom. Ökad delad mikromobilitet och COVID-försedd kollektivtrafik bidrog till att små elfordon blev tillräckligt vanliga för att folk skulle kunna tänka sig att köpa ett eget. Följaktligen var 2021 elcykelns år, med en försäljningstillväxt på 240 % under de 12 månaderna fram till juli. Detta nya normala läge ledde till att städerna antog infrastrukturplaner som skulle ha varit helt otroliga för tio år sedan. 2021 var också året då människor, särskilt människor i städer, började tala öppet om mikromobilitetens inverkan på utsläppsminskningen, som utan tvekan är större än elbilens tillkomst.

 Ta USA som exempel. 80 procent av alla resor som genomför där är kortare än 20 kilometer. I New York City överstiger de flesta inte tre kilometer. Det är just på dessa avstånd bilen inte konkurrera väl – och där mikromobilitet är praktiskt. Elsparkcyklar är mer yteffektiva, och även säkrare, givet att de kan framföras på dedikerade stadsområden och trafikavsnitt.

Tack vare mikromobilitetslösningar kan vi även bidra till att minska koldioxidutsläppen i våra städer. Nyligen analyserade företaget Bolt den data de förfogar över för att bättre kunna förstå hur elsparkcyklar påverkar antalet resor som görs i en stad. Analysen baserades på sådan data som samlats in i de städer där Bolt lanserat elsparkcyklar som komplement till de resor som görs med våra bilar.

Analysen visade på en minskning med 6 procent av taxiresor bland aktiva elsparkcykelanvändare. Tittar man på korta resor (mindre än tre kilometer) är minskningen än mer betydande, 8,8 procent för aktiva resenärer. I ett scenario med 2 000 tillgängliga elsparkcyklar i en stad innebär denna minskning upp till 100 000 sparade resor med bil per år.

Sammantaget skulle detta innebära 85 ton i minskade koldioxidutsläpp per år. Mikromobiliteten fyller med andra ord en viktig funktion, inte minst om koldioxidutsläppen ska minska. Vi har länge och på olika sätt försökt att minska biltrafiken i de större städerna i Sverige.

Det har funnits ett glapp som mikromobilitetslösningar mycket väl kan överbrygga. Låt oss därför använda staden som ett labb där idéer och innovationer kan testas praktiskt av människor och utvärderas. Det kommer att bidra till att göra våra städer friskare och mer hållbara. Och att din nästa bil kanske i stället blir en cykel eller en elsparkcykel.

Om du vill veta mer om Mikromobilitet så är du varmt välkommen till vårt konstnadsfria Webbseminarium med Maria Stenström, specialist inom Mikromobilitet, den 9:e juni kl. 14:00. Anmäl dig via länken redan idag: https://juc.zoom.us/webinar/register/WN_a2iAUKqkTPKUiIg-v_ka2Q