Människans innovativa kapacitet

16.05.2022
Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det handlar alltså om både motståndskraft och anpassningsförmåga samt om förmågan att vända chocker och störningar, som en finanskris eller klimatförändringar, till möjligheter till förnyelse och innovativt tänkande. Resilienstänkande omfattar lärande, mångfald och framför allt insikten att människor och natur är så pass starkt kopplade att de bör uppfattas som ett helt sammanvävt socialekologiskt system.

Resiliens

Det finns ingen tvekan om att människan framgångsrikt förändrat planeten för att möta de krav som ställts av en snabbt växande befolkning och en ökad konsumtion. Men de vinster som kommit ur denna omorganisering av planeten har ett pris. Det är nu uppenbart att mänsklighetens nyttjande av biosfären inte är hållbart.

Så för att kunna fortsätta leva och utvecklas på ett säkert sätt, måste mänskligheten undvika kritiska trösklar i planetens klimat och ekosystem. Resilienstänkande handlar om att öka förmågan att hantera de påfrestningar som orsakas av klimat- och andra globala förändringar. Det handlar om att hitta sätt att hantera oväntade händelser och kriser och att identifiera hållbara sätt för människor att leva inom planetens gränser.

Tiden av mänsklig aktivitet och påverkan sedan andra världskriget kallas ”Den stora accelerationen”. Denna acceleration driver nu mänskligheten farligt nära planetens gränser, så till den grad att stora förändringar i klimat och miljö inte kan uteslutas.

Det är en fascinerande paradox att samma innovativa kapacitet som har försatt oss i vår nuvarande situation också kan användas för att ta oss ur den. Sammantaget kan det konstateras att en rad framväxande sociala innovationer och tekniska transformationer har stor potential att förbättra våra liv på ett hållbart sätt. Men för att skapa en positiv utveckling i Antropocen (Människans tidsålder) behöver vi gå bortom lösningar som enbart minskar vår negativa miljöpåverkan och i stället utveckla ett tankesätt som bygger på att vi är en del av biosfären, inte erövrare av den.

Problemet är att vi kollektivt måste påskynda våra ansträngningar och hitta nya sätt att lösa flera problem samtidigt. Det är en ambitiös plan, men absolut nödvändig och framför allt möjlig.

För den som vill veta mer om Resiliens – så är du varmt välkommen att anmäla dig till Nätverket: Produktions- och fabriksledning, som bl.a. kommer att beröra detta ämne på sina möten.

Läs mer och boka här: https://juc.se/natverk/natverk-i-produktions-och-fabriksledning