Arbetsrätten i ständig förändring

31.05.2022

Arbetsrätt och arbetsmiljörätt berör både den anställde och arbetsgivaren. Och med en anställning följer ett antal rättigheter och skyldigheter. Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentlig anställning. Men även kollektivavtal spelar en viktig roll och innebär att anställningsvillkoren regleras på ett enhetligt sätt för alla medarbetare hos arbetsgivaren. Inom arbetsrätt finns också ett regelverk om arbetsmiljörätt som syftar till att skydda arbetstagarnas liv och hälsa, samt bestämmelser om exempelvis arbetstid och diskriminering.

Den senaste tiden har, av förklarliga skäl, varit inriktat på frågor om och efter pandemin inom arbetsrätt. Under 2022 implementeras dessutom ett antal förändringar i Lagen om anställningsskydd. Det generella syftet med förändringarna är att öka flexibiliteten och tryggheten på arbetsmarknaden för att den svenska arbetsrätten ska vara i enlighet med arbetsmarknadens behov av internationell konkurrens, kompetens och omställning. Och detta har vi på JUC givetvis flera intressanta nätverk för:

NÄTVERK I ARBETSRÄTT – HR:

Nätverket riktar sig till HR-chefer, HR-specialister, HR Business partners samt högt uppsatta personer inom arbetsgivarorganisationer, fackförbund och myndigheter med ansvar för områden som berör arbetsrätt.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna Jenny Hallberg och Kajsa Fjällström Isaksson, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden.

Tema på kommande möte: ”Nya LAS-förslagen”.  Läs mer nätverket här: https://juc.se/natverk/natverk-i-arbetsratt-hr

NÄTVERK I ARBETSRÄTT – JURISTER:

Nätverket riktar sig till seniora advokater, högt uppsatta arbetsrättsjurister och Legal Counsel inom bolag, arbetsrättsorganisationer, fackförbund och myndigheter med ansvar för områden som berör arbetsrätt.

Nätverket tar bl.a upp ämnen som: Svåra uppsägningar, Arbetsmiljöfrågor i förändring, Personuppgifter i arbetslivet, Framtidens arbetsrätt – vad innebär de förändringar vi nu ser?

Läs mer om nätverket här: https://juc.se/natverk/natverk-i-arbetsratt-jurister

NÄTVERK I ARBETSRÄTT, GÖTEBORG:

Nätverket riktar sig till arbetsrättsjurister inom bolag, arbetsgivarorganisationer, personalvetare fackförbund och myndigheter, HR-chefer och andra med ansvar för områden som berör arbetsrätt, samt advokater.

Inom nätverket belyses frågor som: mångfald, jämställdhet, arbetsmiljö och hållbart arbetsliv, Företagshemligheter, konkurrerande verksamheter, visselblåsning, integritetsskyddet mm.

Läs mer om nätverket här: https://juc.se/natverk/natverk-i-arbetsratt-goeteborg

Antalet platser i nätverken är begränsade, så anmäl dig redan idag. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under årets gång.

Varmt välkomna!