NÄTVERKSMÖTEN I FÖRHÅLLANDE TILL CORONAVIRUSET

Alla nätverksmöten kommer att genomföras som planerat inom myndigheternas rekommendationer

 

Vi på JUC följer utvecklingen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. JUC vidtar de åtgärder som krävs utefter myndigheternas riktlinjer. Naturligtvis tar vi även alla nödvändiga åtgärder i förhållande till god hygien och vi har därför placerat ut extra många flaskor med handsprit samt rengöring i våra lokaler.