Om Juc

KVALITET SEDAN 2001

JUC är en specialiserad kursverksamhet som ursprungligen etablerades i Danmark 2001. JUC är ledande inom sin bransch på den danska marknaden, avseende kurser och nätverk avsedda för advokater, jurister, revisorer, fastighetsmäklare och en lång rad andra yrkesfolk. Vi genomför årligen arrangement för över 10.000 deltagare fördelat på 200 olika kurser, 100 nätverk och 20 konferenser i Skandinavien inom drygt 20 kategorier.

Under 2015 etablerades JUC i Sverige och har nu yrkesinriktade juridiska nätverk inom olika rättsområden med drygt 250 svenska nätverksmedlemmar fördelade på 10 nätverk – och fler nätverk är på väg. Med etableringen av JUCs olika nätverk i Sverige, får du en möjlighet att delta i ett välfungerande koncept som radikalt har förändrat juridisk vidareutbildning i Danmark.

Våra nätverksledare och föreläsare omfattar över 50 särskilt utvalda advokater, jurister, revisorer, domare, ekonomer och professorer från ledande svenska advokatbyråer, revisionsbyråer, domstolar, offentliga organisationer och universitet.

Alla nätverk och andra arrangemang i JUCs regi är godkända som obligatorisk fortbildning.

Det är viktigt för oss att vårt utbud av nätverk och andra arrangement för alla yrkeskategorier är uppdaterade och aktuella, för att därmed säkerställa att nätverks- och kursdeltagare får tillgodosett sitt behov av relevant och värdeskapande fort- och vidareutbildning.

Har du idéer och tankar om nya JUC nätverk får du gärna höra av dig till oss. Skriv till juc@juc.se. Vi ser fram emot att höra av dig.