NÄTVERK I SKADESTÅND & FÖRSÄKRINGSRÄTT


Ledare

 

  • Bengt Bolin, Advokat och Partner på Advokatfirman Lindahl 

 

Innehåll

Försäkringsrätt är ett i allra högsta grad dynamiskt rättsområde. Samhällsutvecklingen gör att försäkringsbranschen, både den privata och den offentliga, är i ständig förändring. Den nationella regleringen av försäkring är omfattande och komplex. På EU-nivå pågår ett arbete med att skapa en gemensam försäkringsmarknad, vilket innebär att EU-regleringen är generös. I likhet med bankverksamhet finns ett starkt intresse av att försäkringsmarknaden är stabil, vilket betyder att även den försäkringsrörelserättsliga regleringen är omfattande och komplex. Detta sammantaget, dvs. rättsområdets dynamik, komplexitet, internationella påverkan och stora praktiska betydelse, innebär att alla de ovan nämnda rättsområdena är ständigt aktuella för ny forskning.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 
Huvudtema:
Uppdatering av det som hände 2021 - Årets intressanta rättsfall inom försäkringsrätt
- Genomgång av administrativ och domstolspraxis från det gångna året. 

Gästföreläsare: Fredrik Seemann, advokat och partner på Norelid Advokatbyrå

 

Möte 2 
Huvudtema:
Praktiska frågor kring försäkring i förhållande till kommersiella avtal.  
-  I avtal om köp; vilka risker finns det och hur bör dessa hanteras? 
- Vilka typer av händelser och skador bör hanteras av försäkring?
- Hur identifieras sådana frågor och hur avtalsregleras de? 
- Diskussion utifrån praktikfall i ämnet. 

Gästföreläsare: Vi bjuder in en expert i ämnet.

 

Tema för kvarvarande möten bestäms av medlemmarna och nätverksledarna tillsammans.

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under den kommande säsongen:
• M&A och transporträtten
• Liv och kapitalförsäkring
• Transporträtt- Internationella transporter.
• Direkt & Indirekt skada
• VD & Styrelsearbete
• Miljöansvar inom försäkringsrätten

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, risk- och skaderegleringskonsulter, fastighetsbolag, fastighetsförvaltningsbolag, byggbolag, samt tekniska och juridiska konsultbolag inom dessa branscher. Målgrupp är även Bolagsjurister, Advokater, Controllers, Inköpare, Risk Managers, Skadereglerare, Underwriters, Försäkringsförmedlare och Fastighetsförvaltare.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Anmäl mig

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Anmäl mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

Torsdag d 20. januari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Torsdag d 17. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

tisdag d 17. maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Onsdag d 28. september 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network