NÄTVERK I INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGSLEVERANSER


Ledare

 

  • Per Mildner, Partner på Advokatfirman Lindahl

 

Innehåll

Större anläggningsleveranser avseende industriella anläggningar, olika typer av kraftverk och kraftöverföringssystem, nedan tillsammans benämnda ”industriella anläggningsleveranser”, är komplexa och innefattar många olika frågor och olika typer av riskexponeringar. Även om området avtalsmässigt har likheter med entreprenadrätten, så finns tillkommande frågor att hantera som ökar komplexiteten.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under kommande säsong:

•  Avtalsvillkor i praktiken

• Partnering - hur bör man reglera ett partneringsamarbete och vilka är de vanligaste problemen med partnring?

• Intellectual Property Rights, hur ska de regleras i avtal

• Hur ska ”Indemnifications” avseende Intellectual Property Rights skrivas från ett beställar- resp. leverantörsperspektiv?

• Hur ska eller får den kunskap om produkten/anläggningen som leverantören oftast får regleras?

• Uppstår GDPR-frågor vid industriella anläggningsleveranser?

• S. k. Cybersecurity klausuler

• Kopplingen mellan avtalsregleringen och försäkringar

• Tests on Completion/Övertagandeprov hur bör sådana prov avtalsmässigt regle-ras och hur bör bilagorna som beskriver kraven för godkännande utformade

• Olika länders regler för ingående av avtal

• Olika länders avtalstolkningsregler

• Hur översätts svenska juridiska begrepp korrekt till engelska?

• Om ett svenskt juridiskt begrepp korrekt översatts till engelska men sedan an-vänds i ett avtal som inte styrs av svensk eller engelsk rätt, vilka fällor finns då?

• Effekter av att använda engelska/amerikanska begrepp i en svensk kontext

  • NL/NLM/Orgalime faror och fällor för köparen respektive säljarna

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, försäljningsingenjörer, inköpare och projektledare i stora industriföretag. Dessutom vänder sig nätverket till advokater och jurister hos konsultbolag med inriktning på industriella anläggningsleveranser och de nationella och internationella avtal som därtill hör.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Anmäl mig

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Anmäl mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Avslutande möte för innevarande säsong

tisdag d. 7. december 2021

Kl. 12:30 - 17:30


Möten nästa säsong


Möte 1

Onsdag d 2. februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Torsdag d 31. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Torsdag d 19. maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Torsdag d 22. september 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network