NÄTVERK I ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT, Göteborg


Nettverksleder

Per Håkansson, Advokat och Partner Advokatfirman Wåhlin


Innehåll

En mycket spännande utveckling inom fastighetsrättens och entreprenadrättens område pågår för närvarande.  Fastighetsägare utvecklar citymiljöer, nya handelsområden planeras och upphandlas och nya stora infrastrukturprojekt ligger i startblocken. Samtidigt som alla dessa förändringar äger rum så förblir ofta lagstiftningen oförändrad. Den absolut största aktiviteten pågår i befintligt bestånd av fastigheter. Nätverksledaren och andra föreläsare kommer med konstruktiva inlägg i diskussionen om entreprenadrättens struktur och framtida utformning. Tillsammans med dig skapas ett forum för konstruktiva och praktiska diskussioner om aktuella frågor inom entreprenad- och fastighetsrätten.

I nätverket finner du ett akademiskt forum med många starka akademiska profiler, vilka kan bidra med mångårig erfarenhet till meningsfulla diskussioner avseende såväl övergripande frågor som detaljer i samband med entreprenad- och fastighetsrätt. Bidraget från relevanta externa föredragshållare borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om plats i programmet för att adressera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

Möte 1

Huvudtema: Digitaliseringen i samhällsbyggnadssektorn

 • Digitala hjälpmedel, verktyg och stöd
 • BIM/VDC
 • Digitaliseringsstrategier och processer
 • Digitaliseringens påverkan på upphandling och juridik
 • IT Säkerhet
 • Hur dagens digitala trender i samhället kommer att påverka samhällsbyggnadssektorn

 

Gästföreläsare: Mohammed Barikan

Mohammed Barikan har en lång erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn. Han har arbetat operativt i diverse olika bygg- och anläggningsprojekt samt arbetat på strategisk nivå med digitaliseringsstrategier samt med affärsutveckling inom digitalisering. Mohammed är även en eftertraktad utbildare och utbildar inom området på diverse universitet och högskolor och håller även skräddarsydda företagsutbildningar. Mohammed har en byggnadsingenjörsexamen från KTH.

 

Möte 2
Huvudtema: Fastighetsrättens betydelse vid stads- och samhällsbyggnad

Gästföreläsare: Håkan Jersenius

 

Tema för kvarvarande möten bestäms av medlemmarna och nätverksledarna tillsammans.

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Standardavtalens utveckling och rättspraxis avseende entreprenadrätt
 • Fastigheter och Digitalisering
 • Vilka utmaningar står fastighetssektorn inför vad gäller digitaliseringsvågen
 • Risk- och förpliktelsplacering
 • Fastighetsutveckling/Tidiga skeden
 • Upphandling av entreprenader
 • Genomförande av entreprenader
 • Fastighetstransaktioner
 • Stadens utveckling m.m.
 

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att främja deltagarnas förståelse för entreprenadrättens och delar av fastighetsrättens möjligheter och betydelse för tillväxt och utveckling. Nätverket syftar också till att stärka deltagarnas förmåga att hantera utvecklingstillgångar, att öka kunskapen om det entreprenad- och fastighetsrättsliga området och dess betydelse i kommersiella sammanhang samt att öka insikten om rättsområdenas risker.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat, betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till projektchefer, projektledare, entreprenadchefer, projektutvecklare, affärsutvecklingschefer samt andra som vill hålla sig à jour med det senaste inom entreprenad- och fastighetsutveckling.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Anmäl mig

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Anmäl mig

Timmar

20

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL
Södra Hamngatan 59
401 24 Göteborg


Möte 1

Måndag d 10. januari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 22. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Onsdag d 25. maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

tisdag d 23. augusti 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network