NÄTVERK I BANK & FINANS SAMT FINANSIELL REGLERING


Ledare

 

  • Björn Wendleby, Advokat och partner, Harvest Advokatbyrå


Innehåll

Den verksamhet som bedrivs inom den finansiella sektorn är i ständig förändring och föremål för en omfattande reglering. Rättsområdets dynamik, komplexitet, internationella påverkan och stora praktiska betydelse, ställer allt större krav på de aktörer som agerar rådgivare åt de finansiella instituten och andra aktörer som behöver assistans med finansieringsfrågor.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Genomförande av det nya hållbarhetsregelverket – aktuella frågor och erfarenhetsutbyte

 

Möte 2 

Huvudtema: Tolkning och tillämpning av reglerna avseende marknadsmissbruk, flaggning och prospekt. Genomgång och diskussion av praxis och aktuella frågor

 

Möte 3

Huvudtema: Fondverksamhet, försäkring och försäkringsförmedling – aktuella frågor och erfarenhetsutbyte

 

Möte 4

Huvudtema: Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt annan brottslighet – aktuella frågor och erfarenhetsutbyte

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverkets riktar sig till befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste bank- och finansrättsliga frågorna och frågeställningar rörande finansiell reglering såsom heads of Asset Management, Financial Services, Treasury, Group Treasury, High Yield, High yield bond sales, Corporate Finance, Financial Control, Credit Sales, Capital Markets, DCM eller Corporate Compliance i företag på finansmarknaden. Jurister på banker, försäkringsbolag värdepappersbolag och andra finansiella företag. Jurister inom statlig och kommunal förvaltning, Revisorer (både intern- och externrevisor), Rådgivare, Advokater och andra konsulter inom banking-, corporate finance, compliance eller skatt samt Bolagsjurister, Domstolsjurister och Informatörer.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Anmäl mig

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Anmäl mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

tisdag d 18. januari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 22. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

tisdag d 10. maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

tisdag d 6. september 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network